« Fog river | Main | Rubik's Cube's defect »

October 22, 2006

Comments

Koichi

Changing our lifestyle habit is very difficult. When I go to the US, sometimes I am astonished that cars are approaching from unexpected direction. The sign on the road will be very useful for those who come from foreign countries.

Danflc

i thinks you made i great web resource
thanks

Danceq

i thinks you made i great web resource
thanks

Loundor

Thanks for your time and energy. It's refreshing to see somone who is thoroughly excited.
Once again…thanks.

Alex

Hello world! I m here!

CARRY

The secret of instant health
If the damage is not stopped, the liver gradually loses its ability to carry out its normal functions. This is called liver failure, sometimes referred to ...

Little known ways to make you healthy!

Laive

Hi, I found your site using http://www.laive.com Laive, does your site support Firefox?

Laive

Hi, I found your site using http://www.laive.com Laive, does your site support Firefox?

Lycoas

Hi There, I found your website on Lycoas, does it support Firefox?

Lycoas

Hi There, I found your website on Lycoas, does it support Firefox?

Lycoas

Hi There, I found your website on http://www.lycoas.com Lycoas, does it support Firefox?

Lycoas

Hi There, I found your website on http://www.lycoas.com Lycoas, does it support Firefox?

vaaxv 6fzpg

Hi There, I found your website on Altsviatsa, does it support Firefox?

vaaxv 6fzpg

Hi There, I found your website on Altsviatsa, does it support Firefox?

j0dbk xpnkc

Hi There, I found your website on http://www.altsviatsa.com Altsviatsa, does it support Firefox?

j0dbk xpnkc

Hi There, I found your website on http://www.altsviatsa.com Altsviatsa, does it support Firefox?

RamonGustav

Have you been turned down by other lenders?

JOBS_frend

You write well will be waiting for your new publications.

Adamlambertson

Administracja nalezy az do nauk ekonomicznych. Od chwili poczatku XX wieku, od czasu kierowanie próbowano podeprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku administracja pojmowane bylo w charakterze impreza kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie oraz Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil najwyzszy "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Choc paradygmat zarzadzania zmienil sie od czasu tego czasu radykalnie, tym samym nalezaloby powrócic do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: kierowanie to zrecznosc wzglednie wprawa rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Zarzadzanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów z wykorzystaniem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na krzyz organizowanie pracy innych, zas nie za posrednictwem praktykowanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo aktywnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów zas powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji albo dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo czyn polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie owo asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zamian slowa zarzadzanie uzywa sie czasem terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, azeby zostalo zrobione to, co ma egzystowac zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, zas cykl uniwersytetów i szkól biznesu nadaje ranga magistra z tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Temat zarzadzania
2 Kwestia zarzadzania w organizacjach
3 Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie stale jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji moze stanowic zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, lecz ani plec slaba sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja jednakze zadania (co jest do zrobienia) a okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie wypada dochrapac sie. Przyklad ów pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, zas tedy jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc owo zagroda, zespól ludzi, jednostka. Tak bywa wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, tym samym - nie zwazajac na wyjatki - powiemy, ze temat zarzadzania majacy identycznosc jest na komplet podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. kierowanie osobistym budzetem za sprawa pojedyncza osobe badz dyrygowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy po czesci od chwili dzialania innych podmiotów. Wiec zarzadzanie obejmuje plus stosunki (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) zas czas. Niedawno raz po raz wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego zas zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), madrosc natomiast zwiazki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Ergo w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Psychologia
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, w zasadzie istotne niedawno zarzadzanie zwiazkami z klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki sposób, tak aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki wzglednie wykonywala swe zadania blisko optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja jak kompleks. Az do zadan zarzadzania ogólnego wypada kierowanie strategiczne, formowanie struktur organizacyjnych tudziez administracja zasobami ludzkimi natomiast aktywami. Poza tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie gigantyczny emfaza na przywództwo oraz budowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania lub autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej sposród definicji (H. James Harrington) stolek w organizacji to grupa ludzi wykonujacych owo samo obowiazek. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane onegdaj z zarzadzaniem produkcja, zas dzisiaj czestokroc okreslane ogólniej w charakterze administracja wytwarzaniem wyrobów i uslug. Dzisiaj wzgledne autorytet zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, albowiem w co chwila wiekszym stopniu uzupelniane jest ono a czesciowo zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami jest dozwolone tyczyc sie w charakterze administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trójka klasyczne czynniki konkurencyjnosci: jakosc, koszt oraz roznoszenie. Przyrzeczenie wymaganej za pomoca targowisko jakosci produktu (wyrobu albo uslugi lub pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia a uzytkowania produktu oraz wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu oraz szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, czyli o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Niezaleznie od czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja swiezo takie czynniki, kiedy sprawnosc obslugi klientów (ang. Customer Service) i cechy jakosci wykraczajace wyjawszy forma konstrukcji i wykonania, np. ekologicznosc tudziez bezpieczenstwo produktu natomiast procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na procedura skostnialy jest zadaniem kontroli jakosci. Monitoring jakosci jest funkcja organizacyjna. Monitoring jakosci wykonuje swoje misja w ów postepowanie, ze sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania tudziez kwalifikuje je jako nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu ewentualnie wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone przez kontrole jakosci oraz kierowane az do poprawek, do naprawy lub do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na badania nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania natomiast dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz jesli praca na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje towar wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace jakosc produktu musza zawierac znaczenie sie w okreslonych tudziez waskich granicach. Jezeli no jest, mówi sie, iz tok jest nieruchomy. Jak jakkolwiek zostanie stwierdzone, ze którys sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, nalezy poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, a z kolei usunac owe przyczyny. W ów metoda realizowane jest sprzezenie zwrotne miedzy wyjsciem procesu, zas miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany badania sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za posrednictwem Forma - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wiekszosc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach zarówno przetwarzanie, jak a postac produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków i w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na postepowanie schematyczny ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dubel najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu az do niektórych procesów oraz funkcji, takich jak tok produkcji, azali koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest segmentacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Najczesciej nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, lecz wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, zarówno produkcyjnych podczas gdy tudziez biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metodologia wspierajaca administracja operacyjne, traktowana raz za razem w charakterze samodzielna sfera zarzadzania.
Najprostszy kazus konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, przede wszystkim rynkach profesjonalnych, wysoka naleznosc produktu jest akceptowana pod spodem warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu natomiast niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach towar konkursowy kosztowo to artykul o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako faktor konkurencyjnosci jest godnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie odkad stosunki (gl. od czasu obszaru produktowo-rynkowego zas sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze albo mniejsze waga. Az do najwazniejszych z nich wypada solidnosc dostaw, inaczej wypelnianie za pomoca dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Dzisiaj rosnie waga szybkosci dostaw, alias czasu, kto uplywa od momentu momentu otrzymania zamówienia za sprawa dostawce do momentu dostarczenia towaru na pozycja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest zapewnienie wymaganej ilosci towaru, pomimo tego w ramach tego rosnie donioslosc róznorodnosci produktów. Jarmark wymaga gdyz coraz to bardziej róznorodnych produktów dostarczanych raz za razem czesciej natomiast w coraz mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy Chronos tudziez pomniejszy wartosc przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano powyzej, jakosc, cena zas roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Zapewnienie pozostalych waznych obecnie czynników konkurencyjnosci odbywa sie przez zarzadzanie srodowiskiem natomiast administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu najczesciej prowadzi równolegle do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala zdobyc naraz redukcje kosztów oraz poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, kto stosowany jest w tej chwili ogromnie okazjonalnie, skoro radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na ogól wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Az do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning a Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybolówstwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, wskutek tego jej celem jest nie nic bardziej blednego akwizycja oraz wykorzystanie tych zasobów, mimo to takze ich ochrona. Wystepuja tu owszem niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, podczas gdy rozbicie pracy, planowanie robót gospodarskich tudziez koordynowanie ich natomiast proste czynnosci administracyjne, jak wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo jak w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system gospodarczy lesna) utwór na pelnia nie ma ustalonej ceny, ergo nie musi toczyc sie tu w ogóle zarzadzanie finansowe. Nie wystepuje tu kierowanie strategiczne, zas kierowanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych i w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, gdy drobny handel, uslugi zas wytwórczosc (rzemioslo) wystepuja elementy strategii i zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu oraz energii), zarzadzanie jakoscia natomiast organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tu przychód czy tez zarobek, wystepuje z tej przyczyny kierowanie zakupami, wszak nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przydzielenie dochodu zas dysponowanych zasobów pracy oraz czasu posrodku konsumpcje biezaca (w tym wakacje, laba i rozrywka), oszczednosci a inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, tudziez przedmiotem na pelnia jej budzet czasu. Administracja od czasu do czasu wewnatrz paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie za sprawa jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest dla niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Bieglosc zarzadzania od czasu do czasu bywa równiez istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, administracja konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie terytorialna a panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie administracja w zastepstwie (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), bo miasta powstaly poprzednio powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

Soydayhow

adultfriendfinder adult friend finder philippines

biberevo

http://amoxicillinbuy.us/ amoxicillin buy, buy amoxicillin, amoxicillin online

Kurt3264

Hello
I was trying to find out Electronic cigarettes on line store to buy electric cig kit and to buy e-liquid for that Electronic cigarette too.
I did't want to pay large number money for this.
Spending plenty of evenings in Google I finally have found what I would...
I wish to recommend you ecigarette-buy.com internet shop.
Low prices of electronic cigarettes and e-liquid, rapid free shipment over the world, PayPal adopts. Responsible marketeer.
Give your materials in reference to other electronic cigarette web vendors.
Kaydence

Knocked my socks off with kneogedlw!

The comments to this entry are closed.